Η βυζαντινή ορθόδοξη αγιογραφία δεν είναι απλά μια "τέχνη", είναι ιερή τέχνη.
Δεν είναι "ζωγραφική", είναι θεολογία.
Δεν είναι "καλλιτεχνική έκφραση", είναι προσδοκία σωτηρίας.
Δεν είναι "στολίδι", είναι συνάντηση με το θείο.
Δεν είναι "φωτογραφία", είναι "εις Χριστόν παιδαγωγία".
Δεν είναι "αντικείμενο", είναι ιερό σκεύος.
Δεν είναι "υλική αξία", είναι υπέρβαση.
Δεν είναι "συλλεκτικό είδος", είναι παρηγοριά, παραμυθία και ανάπαυση των Ορθοδόξων Χριστιανών κοντά στον Τριαδικό Θεό
   
 

 

 

Newsletter

   
 
   
  Βρείτε μας στο Faceboock
 
 
Πάτερ Παΐσιος
 
  Φώτης Κόντογλου
  http://www.rodosillektis.com/athos/icones/doxiariou.jpg
  Ψαλμοί από youtube
 
  Ραδιοφωνικός σταθμός Εκκλησίας της Ελλάδος
 
  Πειραϊκή Εκκλησία
 
   
   
   

Η Αγία Αυλή

ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ » Η Αγία Αυλή

  • Έναρξη τελετής Νιπτήρα στην Αγία Αυλή
    Έναρξη τελετής Νιπτήρα στην Αγία Αυλή

Πρόκειται περὶ τετραγωνικοῦ χώρου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται ἔμπροσθεν τῆς εἰσόδου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, μὲ πλευρὰν μήκους 20 μ. Παλαιότερον, ἡ Ἁγία Αὐλὴ ἐλειτουργοῦσε ὡς ἀγορὰ διὰ τὴν πώλησιν προϊόντων καὶ ἐνθυμίων. Σήμερον χρησιμοποιεῖται μόνο ὑπὸ τῶν Ὀρθοδόξων τὴν Μεγάλην Πέμπτην, διὰ τὴν τέλεσιν τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Νιπτῆρος καὶ τὴν Μεγάλην Παρασκευήν, ὅπου καταλήγει ἡ πομπὴ τῆς ἀναπαραστάσεως τῆς πορείας τοῦ μαρτυρίου τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἄρχεται ἐκ τοῦ Πραιτωρίου.

Ἀνατολικῶς τῆς Ἁγίας Αὐλῆς εὑρίσκεται τὸ Μοναστήριον τοῦ Ἀβραάμ. Εἰς τὴν βορειοανατολικὴν γωνίαν τῆς Ἁγίας Αὐλῆς ὑπάρχει κλίμαξ, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ εἰς τὸν Γολγοθᾶν. Ἐκ τῆς κλίμακος αὕτης ἀνῆλθε τὸ 629 μ.Χ. ὁ Ἡράκλειος μεταφέρων τὸν Τίμιον Σταυρὸν καὶ ἐπιστρέφων νικητὴς ἐκ τῆς ἐκστρατείας ἐναντίον τῶν Περσῶν. Εἰς τὴν εἴσοδον τῆς κλίμακος ὑπάρχει μικρὸς ναὸς τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγύπτου, ἡ ὁποία ἐνεποδίσθη ὑπὸ μίας ἀοράτου δυνάμεως νὰ εἰσέλθει ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῆς. Δυτικῶς τῆς Ἁγίας Αὐλῆς εὑρίσκεται ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἐπισκόπου τῶν Ἱεροσολύμων. Πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου ὑπάρχει τὸ παρεκκλήσιον τῶν Μυροφόρων γυναικῶν καὶ βορειότερον εὑρίσκεται τὸ παρεκκλήσιον τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ὅπου φυλάσσονται τὰ ὀστᾶ τῶν Πατριαρχῶν τῶν Ἱεροσολύμων. Νοτίως τῆς Ἁγίας Αὐλῆς εὑρίσκεται τὸ Μετόχιον τῆς Γεθσημανῆ μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Θεοτόκου.